Kiekens Service

Sterk in service, opmerkelijk in onderhoud.

Kiekens: sterk in service, opmerkelijk in onderhoud

De continuïteit en bedrijfszekerheid van uw productieproces is cruciaal bij het uitvoeren van uw dagelijkse werkzaamheden. Daarom is het zo belangrijk dat Kiekens u met de juiste service en onderhoud helpt om uw ontstoffingssystemen en ventilatoren in topconditie te houden. Kiekens kan ook onderhoud verrichten aan andere merken filterinstallaties.

Kiekens verricht onder andere volgende werkzaamheden:

  • Vervangen van filtermedia
  • Emissiemetingen
  • NEN-keuringen
  • Filterinspecties
  • Debietmetingen
  • Balanceren van ventilatoren
  • Trillingsanalyes

Preventief onderhoud draagt bij aan uw continuïteit

Onverwachte storingen aan uw ontstoffingssystemen of ventilatoren kunnen de oorzaak zijn van downtime, hetgeen leidt tot kostbaar productieverlies. Kies daarom voor preventief onderhoud, zodat u de kans op storingen minimaliseert en de levensduur van uw ontstoffingssysteem, ventilator of stofzuiger verlengt.

Beter voor milieu en uw budget

Ook voorkomt u hiermee hinderlijke of schadelijke emissies. Tevens levert preventief onderhoud vaak kostenbesparingen op: mogelijke defecten worden in een vroegtijdig stadium immers al ontdekt.

Goed geoutilleerde en getrainde service-/onderhoudsdienst

Kiekens en zusterbedrijf Van der Voort Luchttechniek beschikken gezamenlijk vanuit twee locaties in Nederland over een goed geoutilleerde en getrainde service-/onderhoudsdienst. Dit snel reagerende en ervaren team kan alle voorkomende werkzaamheden voor u uitvoeren.

Aanvullende diensten

In het uitgebreide servicepakket vindt u naast preventief en correctief onderhoud, ook diensten zoals stofemissiemeting, lagerconditiebepaling en het ‘onsite’ balanceren van ventilatoren.