Kiekens Dustmaster
DM10.000-dynamic

Kiekens Dustmaster

DM10.000-dynamic

De Kiekens Dustmaster DM10.000-dynamic ontstoffingsfilters zijn breed inzetbaar en kunnen, in de lichtere evenals in de zwaarste industriële processen vol continu en met een minimum aan onderhoud functioneren. De be­trouwbaarheid van deze filters wordt vergroot door toepassing van de betrouwbare Kiekens ventilatoren.

Door de modulaire opbouw is er maximale flexibiliteit in opstellingsmogelijkheden en luchtvolumes beschik­baar. De capaciteit van één enkele Dustmaster DM10.000-dynamic loopt tot 7.500m³/h. Daarnaast bestaat de mogelijkheid modules te koppelen om grotere luchtvolumes te behandelen.

De Dustmaster DM10.000-dynamic zijn standaard voorzien van een geïntegreerde ventilator. Hierbij kan worden gekozen uit diverse waaiers met verschil­lende karakter­­istieken en motorvermogens om altijd een optimale prestatie te combineren met een zo laag mogelijk energieverbruik.

Alle ventilatormodules zijn voorzien van geluidsiso­la­tie om de huisuitstraling en het uitlaatgeluid van de ventilator tot een minimum te beperken. Optioneel kan er een extra geluiddemper worden gemonteerd.

Efficiënte filtratie, lage emissie

Een belangrijk kenmerk van de DM10.000-dynamic is toepassing van een ruim bemeten filterbehuizing met geïntegreerde voor-afscheidingsruimte.

In de voor-afscheidingsruimte wordt de vuile lucht naar de stofafvoer gericht met als resultaat een rustige luchtstroom, een lage luchtsnelheid in de filterunit en efficiëntere stofafscheiding. Toepassing van deze techniek zorgt dat ook ‘lastige’ stofsoorten probleem­loos worden afgescheiden en de levensduur van de filters wordt verlengd. Dit resulteert in een lagere total cost of ownership.

ATEX

Desgewenst kan de DM 10.000 D / DM 10.000-dynamic volgens ATEX 114 (richtlijn 2014/34EU) voor gebruik in de gevarenzones 2 (gas) en 22 (stof) worden uitgevoerd. Hierbij is de Dustmaster beveiligd om te voorkomen dat de Dustmaster zelf een ontstekingsbron vormt. In het geval er explosiegevaarlijke stoffen worden opgezogen is deze druk- stoot schokvast uitgevoerd.

Kiekens heeft een uitgebreid assortiment van actieve en passieve beveiligingssystemen om de door een explosie ontstane overdruk veilig af te voeren of in de kiem te smoren.

Kenmerken

  • Bewezen Kiekens techniek
  • Energie-efficiënt
  • Robuuste gelaste stalen constructie
  • Effectieve filtratie, reststofemissie <1mg/Nm³
  • Geluidsarm
  • Onderhoudsarm
  • Diverse mogelijkheden voor stofafvoer
  • Modulaire opbouw
  • Nederlands product
DM10.000-dynamic
ATEX