Statische elektriciteit in explosieve stofatmosferen

Ieder voorwerp op aarde heeft een bepaalde elektrische lading. Elektrisch geleidende voorwerpen (zoals de meeste metalen) bouwen lading eenvoudig op en geven deze eenvoudig weer af. Voor niet-geleidende voorwerpen (de meeste kunststoffen) geldt het tegenovergestelde. Zodra twee geladen objecten met elkaar in contact komen wordt de op de voorwerpen aanwezige lading vereffend. Hierbij kan [...]